خانه / دسته‌بندی نشده / فیلترهای کاربردی در بورس تهران

فیلترهای کاربردی در بورس تهران

یکی از امکانات مهم و کاربردی سایت بورس تهران، قابلیت فیلتر نویسی می‌باشد که امکان انتخاب و تحلیل سهام را راحت‌تر می‌کند. این گزینه در منوی بالای صفحه‌ی دیده‌بان بازار در سایت بورس تهران (www.tsetmc.com) قرار دارد.

فیلتر های بورسی این امکان و قدرت را به شما می‌دهد که بتوانید بین نمادهای مختلف و گسترده بازار سرمایه نماد درست و مطابق استراتژی خودتان را پیدا کنید. قبل از ادامه بحث و معرفی انواع فیلترهای کاربردی در بورس تهران بهتر است منظور خودمان را از مفهوم استراتژی بیان کنیم.

همان‌طور که احتمالاً می‌دانید شما به‌عنوان سرمایه‌گذار یا معامله‌گر می‌توانید انواع استراتژی‌های مختلفی برای معامله خود انتخاب کنید. این استراتژی‌ها به دو بخش زمانی و ابزاری تقسیم می‌شوند. در بخش زمان شما می‌توانید انتخاب کنید به‌عنوان یک معامله‌گر دید کوتاه‌ مدت، میان‌مدت، بلندمدت و یا فیلترهای کاربردی بورس (نوسان گیری کوتاه مدت) داشته باشید و از نظر ابزاری بسته به شرایط مختلف و ویژگی‌های اخلاقی خودتان می‌توانید از ابزارها و شاخص‌های مختلفی استفاده کنید.

این‌که کدام استراتژی بهتر است و یا این‌که چه نوع استراتژی برای شما مناسب است بیشتر بسته به دانش و تجربه خودتان دارد. بهترین حالت این است که همواره از استراتژی‌های مرکب و منطقی استفاده کنید تا با هر شرایط بازار سودآوری شما پابرجا باشد. فیلتربورس که در اینجا موردبحث ما است مناسب هر نوع استراتژی و تکنیکی است؛ اما بنا به دلایل خاصی دوستان نوسان گیر و کسانی که دوست دارند سود روزانه‌ای داشته باشند رغبت به استفاده از فیلتر بورس دارند. وب سایت چارت پلاس بدین منظور یک راهنمای جامع برای فیلترهای کاربردی را در اختیار تحلیلگران و فعالان بازار بورس ایران قرار داده است.

فیلترهای کاربردی در بورس تهران

حجم معاملات بیشتر از دو برابر میانگین حجم ماه

(tvol)>2*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)

حجم معاملات امروز و دیور بیشتر از دو برابر میانگین حجم ماه

[ih][1].QTotTran5J>2*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30) && (tvol)>2*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)

سرانه خرید امروز دوبرابر سرانه خرید دیروز

(tvol)/(tno)>2*([ih][1].QTotTran5J /[ih][1].ZTotTran)

ورود پول حقیقی

(ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI

خروج پول حقیقی

(ct).Buy_I_Volume*2/(ct).Buy_CountI < (ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI

 1. فیلتر ورود پول هوشمند (فیلتر طلایی ۱):
  (tvol)>(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0
 2. فیلتر ورود پول هوشمند
  (tvol)>1.25*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0
 3. فیلتر ورود پول هوشمند
  (tvol)>1.5*[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0
 4. فیلتر ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی
  (tvol)>(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)
 5. فیلتر ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی
  (tvol)>1.25*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)
 6. فیلتر ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی
  (tvol)>1.5*[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)
 7. فیلتر پول داغ (۱):
  (tvol)>2*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=2*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0
 8. فیلتر پول داغ (۲):
  (tvol)>3*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=2*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0
 9. فیلتر پول داغ (۳):
  (tvol)>4*[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=2*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0
 10. فیلتر پول داغ و کد به کد حقوقی به حقیقی (۱):
  (tvol)>2*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=2*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)
 11. فیلتر پول داغ و کد به کد حقوقی به حقیقی (۲):
  (tvol)>3*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=2*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)
 12. فیلتر پول داغ و کد به کد حقوقی به حقیقی (۳):
  (tvol)>4*[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=2*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)
 13. فیلتر ورود پول (۱):
  (tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
 14. فیلتر ورود پول (۲):
  (tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
 15. فیلتر ورود پول (۳):
  (tvol)>[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
 16. فیلتر ورود پول و کد به کد حقوقی به حقیقی (۱):
  (tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)
 17. فیلتر ورود پول و کد به کد حقوقی به حقیقی (۲):
  (tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)
 18. فیلتر ورود پول و کد به کد حقوقی به حقیقی (۳):
  (tvol)>[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)
 19. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها بیش از ۵۰% و حجم فروش حقوقی‌ها بیش از ۵۰% معاملات و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (کد به کد حقوقی به حقیقی):
  (ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
 20. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها بیش از ۷۰% و حجم فروش حقوقی‌ها بیش از ۷۰% معاملات است (کد به کد حقوقی به حقیقی):
  (ct).Buy_I_Volume>0.7*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.7*(tvol)
 21. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی بیش از ۲ برابر تعداد فروشندگان حقوقی و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است:
  (ct).Buy_CountN>=2*((ct).Sell_CountN)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
 22. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی بیش از ۵ برابر تعداد فروشندگان حقوقی است:
  (ct).Buy_CountN>=5*((ct).Sell_CountN)
 23. فیلتر خروج پول هوشمند (۱):
  (tvol)>(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0
 24. فیلتر خروج پول هوشمند (۲):
  (tvol)>1.25*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0
 25. فیلتر خروج پول هوشمند (۳):
  (tvol)>1.5*[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0
 26. فیلتر خروج پول هوشمند و کد به کد حقیقی به حقوقی (۱):
  (tvol)>(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)
 27. فیلتر خروج پول هوشمند و کد به کد حقیقی به حقوقی (۲):
  (tvol)>1.25*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)
 28. فیلتر خروج پول هوشمند و کد به کد حقیقی به حقوقی (۳):
  (tvol)>1.5*[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)
 29. فیلتر خروج پول (۱):
  (tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
 30. فیلتر خروج پول (۲):
  (tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
 31. فیلتر خروج پول (۳):
  (tvol)>[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
 32. فیلتر خروج پول و کد به کد حقیقی به حقوقی (۱):
  (tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)
 33. فیلتر خروج پول و کد به کد حقیقی به حقوقی (۲):
  (tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)
 34. فیلتر خروج پول و کد به کد حقیقی به حقوقی (۳):
  (tvol)>[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)
 35. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیش از ۵۰% و حجم فروش حقیقی‌ها بیش از ۵۰% معاملات و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است (کد به کد حقیقی به حقوقی):
  (ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
 36. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیش از ۷۰% و حجم فروش حقیقی‌ها بیش از ۷۰% معاملات است (کد به کد حقیقی به حقوقی):
  (ct).Buy_N_Volume>0.7*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.7*(tvol)
 37. فیلتر سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از ۲ برابر تعداد خریداران حقوقی و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است:
  (ct).Sell_CountN>=2*((ct).Buy_CountN)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
 38. فیلتر سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از ۵ برابر تعداد خریداران حقوقی است:
  (ct).Sell_CountN>=5*((ct).Buy_CountN)
 39. فیلتر سهم‌هایی که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل مثبت ۳% و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (الگوی ساعت مثبت یا تیک صعودی):
  (pl)>=(pc)*1.03&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
 40. فیلتر سهم‌هایی که درصد قیمت آخرین معامله حداقل ۲% بیشتر از درصد قیمت پایانی و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (الگوی ساعت مثبت یا تیک صعودی):
  (plp)-(pcp)>2&&(plc)<0&&(pmin)==(tmin)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
 41. فیلتر سهم‌هایی که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل مثبت ۳% است (الگوی ساعت یا تیک):
  (pl)>=(pc)*1.03
 42. فیلتر سهم‌هایی که درصد قیمت آخرین معامله حداقل ۲% بیشتر از درصد قیمت پایانی است (الگوی ساعت یا تیک):
  (plp)-(pcp)>2&&(plc)<0&&(pmin)==(tmin)
 43. فیلتر سهم‌هایی که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل منفی ۳% و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است (الگوی ساعت منفی یا تیک نزولی):
  (pl)*1.03<=(pc)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
 44. فیلتر سهم‌هایی که درصد قیمت آخرین معامله حداقل ۲% کمتر از درصد قیمت پایانی و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است (الگوی ساعت منفی یا تیک نزولی):
  (pcp)-(plp)>2&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
 45. فیلتر سهم‌هایی که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل منفی ۳% است (الگوی ساعت یا تیک):
  (pl)*1.03<=(pc)
 46. فیلتر سهم‌هایی که درصد قیمت آخرین معامله حداقل ۲% کمتر از درصد قیمت پایانی است (الگوی ساعت یا تیک):
  (pcp)-(plp)>2
 47. فیلتر سهم‌هایی که امروز حداقل ۵ برابر میانگین حجم ماه معامله شده‌اند (حجم‌های مشکوک):
  (tvol)>5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)
 48. فیلتر افزایش حجم معاملات نسبت به ۳ ماه و ۱۲ ماه گذشته (حجم‌های مشکوک):
  (tvol)>[is5]&&(tvol)>2*[is6]
 49. فیلتر سهم‌هایی که ورود یا خروج نقدینگی داشته‌اند و حجم معاملات ۴ برابر میانگین حجم هفته گذشته است:
  (tvol)>4*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J)/6)
 50. فیلتر سهم‌هایی که چند روز است منفی هستند و حجم معاملات بیشتر از میانگین ماه است:
  (pc)<0.97*[ih][0].PClosing&&[ih][0].PClosing<0.97*[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing<0.97*[ih][2].PClosing&&[ih][2].PClosing<0.97*[ih][3].PClosing&&(tvol)>=([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30
 51. فیلتر سهم‌هایی که چند روز است منفی هستند و حجم معاملات بیشتر از ۳ ماه است:
  (pc)<0.97*[ih][0].PClosing&&[ih][0].PClosing<0.97*[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing<0.97*[ih][2].PClosing&&[ih][2].PClosing<0.97*[ih][3].PClosing&&(tvol)>1.25*[is5]
 52. فیلتر سهم‌هایی که چند روز است منفی هستند و حجم معاملات بیشتر از ۱۲ ماه است:
  (pc)<0.97*[ih][0].PClosing&&[ih][0].PClosing<0.97*[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing<0.97*[ih][2].PClosing&&[ih][2].PClosing<0.97*[ih][3].PClosing&&(tvol)>1.5*[is6]
 53. فیلتر سهم‌هایی که حجم معاملات افزایش یافته و قدرت خریداران حقیقی بیش از ۳ برابر قدرت فروشندگان حقیقی است:
  (tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>3*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
 54. فیلتر سهم‌هایی که صف فروش هستند و حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (۱):
  (tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)==(tmin)&&(po1)==(tmin)
 55. فیلتر سهم‌هایی که صف فروش هستند و حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (۲):
  (tvol)>1.25*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)==(tmin)&&(po1)==(tmin)
 56. فیلتر سهم‌هایی که صف فروش هستند و حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (۳):
  (tvol)>1.5*[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)==(tmin)&&(po1)==(tmin)
 57. فیلتر سهم‌هایی که در کف قیمتی دو ماهه، حجم معاملات بالایی دارند:
  (Math.min([ih][1].PriceMin,[ih][2].PriceMin,[ih][3].PriceMin,[ih][4].PriceMin,[ih][5].PriceMin,[ih][6].PriceMin,[ih][7].PriceMin,[ih][8].PriceMin,[ih][9].PriceMin,[ih][10].PriceMin,[ih][11].PriceMin,[ih][12].PriceMin,[ih][13].PriceMin,[ih][14].PriceMin,[ih][15].PriceMin,[ih][16].PriceMin,[ih][17].PriceMin,[ih][18].PriceMin,[ih][19].PriceMin,[ih][20].PriceMin,[ih][21].PriceMin,[ih][22].PriceMin,[ih][23].PriceMin,[ih][24].PriceMin,[ih][25].PriceMin,[ih][26].PriceMin,[ih][27].PriceMin,[ih][28].PriceMin,[ih][29].PriceMin,[ih][30].PriceMin,[ih][31].PriceMin,[ih][32].PriceMin,[ih][33].PriceMin,[ih][34].PriceMin,[ih][35].PriceMin,[ih][36].PriceMin,[ih][37].PriceMin,[ih][38].PriceMin,[ih][39].PriceMin,[ih][40].PriceMin,[ih][41].PriceMin,[ih][42].PriceMin,[ih][43].PriceMin,[ih][44].PriceMin,[ih][45].PriceMin,[ih][46].PriceMin,[ih][47].PriceMin,[ih][48].PriceMin,[ih][49].PriceMin,[ih][50].PriceMin,[ih][51].PriceMin,[ih][52].PriceMin,[ih][53].PriceMin,[ih][54].PriceMin,[ih][55].PriceMin,[ih][56].PriceMin,[ih][57].PriceMin,[ih][58].PriceMin,[ih][59].PriceMin))>((Math.min((pmin),[ih][1].PriceMin,[ih][2].PriceMin,[ih][3].PriceMin)))&&(tvol)>=(bvol)&&(tvol)>200000
 58. فیلتر سهم‌هایی که حجم معاملات یک هفته گذشته‌شان بیشتر از حجم معاملات یک ماه اخیرشان است:
  ([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J)/6>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30
 59. فیلتر سهم‌هایی که حجم معاملات یک هفته گذشته‌شان بیشتر از حجم معاملات ۳ ماه اخیرشان است:
  ([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J)/6>[is5]
 60. فیلتر سهم‌هایی که حجم معاملات یک هفته گذشته‌شان بیشتر از حجم معاملات ۱۲ ماه اخیرشان است:
  ([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J)/6>[is6]
 61. فیلتر سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله بیش از ۱% مثبت و قیمت پایانی بیش از ۱% منفی است:
  (plp)>1&&(pcp)<-1
 62. فیلتر نوسان‌گیری: سهم‌هایی که در حال برگشت قیمتی از منفی به مثبت هستند و می‌توان برای نوسان‌گیری روزانه به کار برد:
  (pcp)<-3&&(plp)>-3
 63. فیلتر سهم‌هایی حجم سه ردیف اول باکس خرید ۴ برابر حجم سه ردیف اول باکس فروش است و قیمت آخرین معامله کمتر از قیمت پایانی است:
  ((qd1)+(qd2)+(qd3))>(4*((qo1)+(qo2)+(qo3)))&&(pl)<(pc)
 64. فیلتر سهم‌هایی که ارزش ریالی قسمت خریداران ۵ برابر ارزش ریالی قسمت فروشندگان است:
  (pd1)*(qd1)+(pd2)*(qd2)+(pd3)*(qd3)>5*( (po1)*(qo1)+(po2)*(qo2)+(po3)*(qo3))
 65. فیلتر سهم‌هایی که روند نزولی‌شان تمام شده و آماده‌ی روند صعودی هستند:
  (pf)<(py)&&(plp)<1&&(tno)>10&&(pl)>(py)
 66. فیلتر صف فروش‌هایی که جمع شده‌اند و گارد صعودی گرفته‌اند:
  (tvol)>(bvol)&&(pmin)==(tmin)&&(((pl)-(pc))/(pl))*100>1.5&&(ct).Sell_CountI>=(ct).Buy_CountI&&(tno)>20
 67. فیلتر سهم‌هایی که تراکم قیمت دارند و چندین روز درجا زده و خنثی بوده است:
  ([ih][5].PClosing/[ih][4].PClosing)<=0.98&&([ih][4].PClosing/[ih][3].PClosing)>=1.02&&([ih][3].PClosing/[ih][1].PClosing)<=0.98
 68. فیلتر سهم‌هایی که در روند صعودی تثبیت شده‌اند و صف خرید نیستند:
  (pl)>1.01*(pf)&&(tno)>10&&(pf)>1.01*(py)&&(pl)!=(tmax)
 69. فیلتر سهم‌هایی که تقاضای بالایی در قیمت‌های مثبت دارند:
  ((qd1)+(qd2)+(qd3))>50*((qo1)+(qo2)+(qo3))&&(pl)==(pmax)
 70. فیلتر سهم‌هایی که از صف فروش به صف خرید رفته‌اند:
  (pmin)==(tmin)&&(pl)==(tmax)
 71. فیلتر سهم‌هایی که در آستانه‌ی صف خرید هستند (۱):
  (po1)<=(tmax)&&(po1)>=(tmax)-1&&(pd1)<(tmax)
 72. فیلتر سهم‌هایی که در آستانه‌ی صف خرید هستند (۲):
  (pl)>=0.994*(tmax)&&(qo1)>0
 73. فیلتر سهم‌هایی که در آستانه‌ی صف خرید هستند (۳):
  (plp)>+4.6&&(qd1)>0
 74. فیلتر سهم‌هایی که در آستانه‌ی صف خرید هستند (۴):
  (pl)>=(tmax)-6&&(pl)<=(tmax)&&(po1)<=(tmax)&&(zo1)!=0
 75. فیلتر سهم‌هایی که کندل الگوی پوشای صعودی (انگالفینگ مثبت) دارند:
  (pl)>(pf)&&((pl)-(pf))/((tmax)-(tmin))>0.7&&((pmax)-(pmin))/((tmax)-(tmin))>0.6
 76. فیلتر سهم‌هایی که کندل چکش یا مرد آویزان دارند (۱):
  (pl)>(pf)&&(pmax)-(pl)<0.2*((pmax)-(pmin))&&(pl)-(pf)>=0.25*((pmax)-(pmin))&&(pl)-(pf)<0.33*((pmax)-(pmin))
 77. فیلتر سهم‌هایی که کندل چکش یا مرد آویزان دارند (۲):
  (pl)>(pc)&&(pmax)>(pmin)&&(pl)>(py)&&(pmax)>(py)&&(pf)>=(py)&&(pl)>(pmin)&&(pl)>(pf)&&(pl)/(pf)<1.015&&(pl)/(pf)>1.005&&(pmax)==(pl)&&(tno)>1
 78. فیلتر سهم‌هایی که کندل دوجی سنجاقک دارند:
  (pmin)<(pl)&&(pl)==(pf)&&(pl)/(pf)<1.005&&(pf)>(pc)&&(pl)>(pc)
 79. فیلتر سهم‌هایی که کندل ستاره ثاقب (ستاره صبحگاهی یا شامگاهی) یا چکش وارونه دارند (۱):
  (pc)>(pl)&&(pmax)>(pmin)&&(py)>(pl)&&(py)>=(pf)&&(pl)>(pmin)&&(pl)>(pf)&&(pl)/(pf)<1.015&&(pl)/(pf)>1.005&&(pmax)>(pl)&&(tno)>1
 80. فیلتر سهم‌هایی که کندل ستاره ثاقب (ستاره صبحگاهی یا شامگاهی) یا چکش وارونه دارند (۲):
  ((pmin)==(pf))&&((pmax)-(pmin))*0.1 >(Math.abs((pl)-(pf)))&&(pl)!=(pf)
 81. فیلتر سهم‌هایی که کندل شوتینگ استار یا ستاره دنباله‌دار (ستاره صبحگاهی یا شامگاهی) دارند:
  ((pmax)-(pf))>=2*((pf)-(pl))&&(pl)<(pf)&&(pmax)>=1.02*(pf)&&((pf)-(pl))>((pl)-(pmin))
 82. فیلتر سهم‌هایی که کندل دوجی صلیب (پایه بلند یا ستاره) ساخته‌اند:
  (pf)==(pl)&&(pmax)>(pl)&&(pmin)<(pl)
 83. فیلتر سهم‌هایی که در یک ماه گذشته بیش از ۲۰% افت داشته‌اند:
  ([ih][20].PriceMax-(pl))/[ih][20].PriceMax>.20
 84. فیلتر سهم‌هایی که در ۵ روز گذشته منفی معامله شده‌اند:
  [ih][5].PClosing>[ih][4].PClosing&&[ih][4].PClosing>[ih][3].PClosing&&[ih][3].PClosing>[ih][2].PClosing&&[ih][2].PClosing>[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing>[ih][0].PClosing
 85. فیلتر سهم‌هایی که حداقل ۳ روز است بیش از ۴% منفی هستند:
  (pcp)<-4&&[ih][0].PClosing<0.96*[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing<0.96*[ih][2].PClosing‌
 86. فیلتر سهم‌هایی که در یک ماه گذشته بیش از ۳۰% افت داشته‌اند:
  ([ih][22].PriceMax-(pl))/[ih][22].PriceMax>0.30
 87. فیلتر سهم‌هایی که کم‌ترین قیمت را نسبت به ۳ روز گذشته دارند:
  (pl)<[ih][2].PriceMin&&(pl)<[ih][1].PriceMin&&(pl)<[ih][0].PriceMin
 88. فیلتر سهم‌های کوچک که حجم مبنای آن‌ها کم است:
  ((pf)>=1.02*(py))&&((pc)>=(py))&&(100*(((pmax)-(pmin))/(pc))>2)&&(bvol)<1000000&&(pcp)>0.5
 89. فیلتر سهم‌هایی که از صف فروش رنج مثبت کشیده‌اند (حرکت از صف فروش به مثبت):
  (tmin)==(pmin)&&(plp)>=1
 90. فیلتر سهم‌هایی که صف خرید هستند (۱):
  (pd1)==(tmax)&&(qd1)>0
 91. فیلتر سهم‌هایی که صف خرید هستند (۲):
  (pd1)==(tmax)&&(zd1)>30&&(zo1)<100
 92. فیلتر سهم‌هایی که صف خرید کم حجم دارند:
  (pd1)==(tmax)&&(qd1)>=.2*(bvol)&&(qd1)<=(bvol)
 93. فیلتر سهم‌هایی که حجم صف خرید آن‌ها بیشتر از حجم مبنا است:
  (pd1)==(tmax)&&(qd1)>(bvol)
 94. فیلتر سهم‌هایی که حجم صف خرید آن‌ها بیش از ۲ برابر حجم مبنا است:
  (pd1)==(tmax)&&(qd1)>=2*(bvol)
 95. فیلتر سهم‌هایی که حجم صف خرید آن‌ها بیش ۱ میلیون است:
  (pd1)==(tmax)&&(qo1)==0&&(qd1)>=1000000
 96. فیلتر سهم‌هایی که حجم صف خرید آن‌ها زیر ۱ میلیون است:
  (po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<1000000
 97. فیلتر سهم‌هایی که امروز از مثبت به منفی رفته‌اند:
  (pf)>(py)&&(pl)<(py)
 98. فیلتر سهم‌هایی که امروز از منفی به مثبت رفته‌اند:
  (pf)<(py)&&(pl)>(py)
 99. فیلتر سهم‌هایی که امروز مثبت بسته شده‌اند (۱):
  (pl)>(py)
 100. فیلتر سهم‌هایی که امروز مثبت بسته شده‌اند (۲):
  (plc)>0
 101. فیلتر سهم‌هایی که امروز مثبت بسته شده‌اند (۳):
  (plp)>0
 102. فیلتر سهم‌هایی که امروز منفی بسته شده‌اند (۱):
  (pl)<(py)
 103. فیلتر سهم‌هایی که امروز منفی بسته شده‌اند (۲):
  (plc)<0
 104. فیلتر سهم‌هایی که امروز منفی بسته شده‌اند (۳):
  (plp)<0
 105. فیلتر سهم‌هایی که امروز منفی بسته شده‌اند و احتمالاً فردا نیز منفی باشند:
  (pl)<(py)&&(pc)>0
 106. فیلتر سهم‌هایی که سفارش‌های خریداران سنگین و تعداد خریداران حقیقی بیشتر از تعداد فروشندگان حقیقی است:
  (qd1)*(pd1)+(qd2)*(pd2)+(qd3)*(pd3)>=2*((qo1)*(po1)+(qo2)*(po2)+(qo3)*(po3))&&(pl)>=(py)&&(pl)!=(tmax)&&(tno)>30&&(ct).Buy_CountI>=(ct).Sell_CountI
 107. فیلتر سهم‌هایی که در آستانه‌ی صف فروش هستند:
  (pl)<=1.006*(tmin)&&(qd1)>0
 108. فیلتر سهم‌هایی که صف فروش هستند (۱):
  (pl)==(tmin)&&(po1)==(tmin)
 109. فیلتر سهم‌هایی که صف فروش هستند (۲):
  (po1)==(tmin)&&(zo1)>40&&(zd1)<50
 110. فیلتر سهم‌هایی که حجم صف فروش آن‌ها بیشتر از حجم مبنا است:
  (pl)==(tmin)&&(po1)==(tmin)&&(qo1)>(bvol)
 111. فیلتر سهم‌هایی که حجم صف فروش آن‌ها بیش از ۲ برابر حجم مبنا است:
  (po1)==(tmin)&&(qo1)>=2*(bvol)
 112. فیلتر سهم‌هایی که حجم صف فروش آن‌ها زیر ۱ میلیون است:
  (po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<1000000
 113. فیلتر سهم‌هایی که حجم صف فروش آن‌ها بیش ۱ میلیون است:
  (po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)>=1000000
 114. فیلتر سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله آن‌ها بالاترین قیمت روزشان است:
  (pmax)==(pl)
 115. فیلتر سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله آن‌ها پایین‌ترین قیمت روزشان است:
  (pmin)==(pl)
 116. فیلتر شرکت‌هایی که تعداد سهام‌شان بیش از ۵۰ میلیارد است (بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی):
  (z)>=50000000000
 117. فیلتر شرکت‌هایی که تعداد سهام‌شان زیر ۱۰۰ میلیون است (کوچک‌ترین شرکت‌های بورسی):
  (z)<=100000000
 118. فیلتر شرکت‌هایی که ارزش بازارشان بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است (شرکت‌های دارای بالاترین ارزش بازار در بورس و فرابورس ۱):
  (z)*(pc)>=500000000000000
 119. فیلتر شرکت‌هایی که ارزش بازارشان بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است (شرکت‌های دارای بالاترین ارزش بازار در بورس و فرابورس ۲):
  (mv)>=500000000000000
 120. فیلتر شرکت‌هایی که ارزش بازارشان زیر ۷۰۰ میلیارد تومان است (شرکت‌های دارای پایین‌ترین ارزش بازار در بورس و فرابورس ۱):
  (z)*(pc)<=7000000000000
 121. فیلتر شرکت‌هایی که ارزش بازارشان زیر ۷۰۰ میلیارد تومان است (شرکت‌های دارای پایین‌ترین ارزش بازار در بورس و فرابورس ۲):
  (mv)<=7000000000000
 122. فیلتر سهم‌هایی که قیمت‌شان زیر ۸۰۰ تومان است (ارزان‌ترین سهام بازار بورس و فرابورس):
  (pc)<8000
 123. فیلتر سهم‌هایی که قیمت‌شان زیر ۱۰۰۰ تومان است:
  (pc)<10000
 124. فیلتر سهم‌هایی که قیمت‌شان بیش از ۱۰۰۰۰ تومان است (گران‌ترین سهام بازار بورس و فرابورس):
  (pc)>=100000
 125. فیلتر سهم‌هایی که قیمت‌شان ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان است:
  (pc)>=5000&&(pc)<=10000
 126. فیلتر شرکت‌هایی که P/E بالای ۳۰۰ دارند (شرکت‌های دارای بالاترین P/E بر مبنای TTM در بازار بورس و فرابورس):
  (pe)>=300
 127. فیلتر شرکت‌هایی که P/E زیر ۱۵ دارند (شرکت‌های دارای پایین‌ترین P/E بر مبنای TTM در بازار بورس و فرابورس):
  (pe)<=15
 128. فیلتر شرکت‌هایی که EPS بالای ۵۰۰ تومان دارند:
  (eps)>=5000
 129. فیلتر سهم‌هایی که تعداد معاملات‌شان بیش از ۵۰۰۰ است:
  (tno)>=5000
 130. فیلتر سهم‌هایی که تعداد معاملات‌شان زیر ۱۰۰ است:
  (tno)<=100
 131. فیلتر سهم‌هایی که حجم معاملات‌شان بیش از ۵۰ میلیون است:
  (tvol)>=50000000
 132. فیلتر سهم‌هایی که حجم معاملات‌شان زیر ۱۰۰ هزار است:
  (tvol)<=100000
 133. فیلتر سهم‌هایی که ارزش معاملات‌شان بیش از ۵ میلیارد تومان است:
  (tval)>=50000000000
 134. فیلتر سهم‌هایی که ارزش معاملات‌شان زیر ۱۰۰ میلیون تومان است:
  (tval)<=1000000000
 135. فیلتر سهم‌هایی که دیروز قیمت پایانی منفی و قیمت آخرین معامله مثبت بوده است:
  [ih][0].PClosing<[ih][1].PClosing&&[ih][0].PDrCotVal>[ih][1].PClosing
 136. فیلتر سهم‌هایی که دیروز قیمت پایانی مثبت و قیمت آخرین معامله منفی بوده است:
  [ih][0].PClosing>[ih][1].PClosing&&[ih][0].PDrCotVal<[ih][1].PClosing
 137. فیلتر سهم‌های مثبت دیروز:
  [ih][0].PDrCotVal>[ih][1].PClosing
 138. فیلتر سهم‌هایی که دیروز صف خرید بوده‌اند:
  [ih][0].PDrCotVal==Math.floor([ih][1].PClosing*1.05)
 139. فیلتر سهم‌هایی که دیروز صف فروش بوده‌اند:
  [ih][0].PDrCotVal==Math.ceil([ih][1].PClosing*0.95)
 140. فیلتر سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز بیش‌تر از قیمت دیروز است:
  (pc)>(py)
 141. فیلتر سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت دیروز است:
  (pc)<(py)
 142. فیلتر سهم‌هایی که نوسان امروز آن‌ها صفر است:
  (pcp)==0
 143. فیلتر سهم‌هایی که میانگین قیمت ۳ روزه آن‌ها از میانگین قیمت ۱۴ روزه بیشتر است:
  (([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing)/3)>(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing+[ih][3].PClosing+[ih][4].PClosing+[ih][5].PClosing+[ih][6].PClosing+[ih][7].PClosing+[ih][8].PClosing+[ih][9].PClosing+[ih][10].PClosing+[ih][11].PClosing+[ih][12].PClosing+[ih][13].PClosing)/14)
 144. فیلتر سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است:
  ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
 145. فیلتر سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است:
  ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
 146. فیلتر سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی بیش از ۵ برابر قدرت فروشندگان حقیقی است:
  ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=5*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
 147. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از حجم خرید حقیقی‌ها است:
  (ct).Buy_N_Volume>(ct).Buy_I_Volume
 148. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از فروش‌شان است:
  (ct).Buy_N_Volume>(ct).Sell_N_Volume
 149. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیش از نصف حجم کل معاملات است:
  (ct).Buy_N_Volume>(tvol)*0.5
 150. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_N_Volume>[is5]
 151. فیلتر سهم‌هایی که حجم فروش حقوقی‌ها بیشتر از حجم فروش حقیقی‌ها است:
  (ct).Sell_N_Volume>(ct).Sell_I_Volume
 152. فیلتر سهم‌هایی که حجم فروش حقوقی‌ها بیش از ۱۰ برابر میزان خریدشان است:
  (ct).Sell_N_Volume>10*(ct).Buy_N_Volume
 153. فیلتر سهم‌هایی که حجم فروش حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_N_Volume>[is5]
 154. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_I_Volume>[is5]
 155. فیلتر سهم‌هایی که حجم فروش حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_I_Volume>[is5]
 156. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی بیش از ۲ برابر تعداد فروشندگان حقیقی است:
  (ct).Buy_CountI>=2*((ct).Sell_CountI)
 157. فیلتر سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی بیش از ۲ برابر تعداد خریداران حقیقی است:
  (ct).Sell_CountI>=2*((ct).Buy_CountI)
 158. فیلتر سهم‌هایی که حجم سفارش‌های خرید بیش از ۱۰ برابر حجم سفارش‌های فروش است:
  ((qd1)+(qd2)+(qd3))>(10*((qo1)+(qo2)+(qo3)))
 159. فیلتر سهم‌هایی که حجم سفارش‌های فروش بیش از ۱۰ برابر حجم سفارش‌های خرید است:
  ((qo1)+(qo2)+(qo3))>(10*((qd1)+(qd2)+(qd3)))
 160. فیلتر فشار فروش حقیقی و حقوقی:
  (qd1)+(qd2)+(qd3)<((qo1)+(qo2)+(qo3))/10
 161. فیلتر افزایش حجم معاملات بیش از میانگین حجم ۳ ماه گذشته:
  (tvol)>[is5]
 162. فیلتر افزایش حجم معاملات بیش از ۳ برابر میانگین حجم ۳ ماه گذشته:
  (tvol)>3*[is5]
 163. فیلتر افزایش حجم معاملات بیش از ۵ برابر میانگین حجم ۱۲ ماه گذشته:
  (tvol)>5*[is6]
 164. فیلتر سهم‌هایی که نوسان بیش از ۵% در روز داشته‌اند:
  ((pmax)-(pmin))/(pmin)>=0.05
 165. فیلتر سهم‌هایی که درصد تغییر قیمت آخرین معامله آن‌ها بیش از ۳ درصد باشد:
  (plp)>=3
 166. فیلتر سهم‌هایی که درصد تغییر قیمت آخرین معامله آن‌ها زیر ۳ درصد باشد:
  (plp)<=-3
 167. فیلتر سهم‌هایی که درصد تغییر قیمت پایانی آن‌ها بیش از ۳ درصد باشد:
  (pcp)>=3
 168. فیلتر سهم‌هایی که درصد تغییر قیمت پایانی آن‌ها زیر ۳ درصد باشد:
  (pcp)<=-3
 169. فیلتر سهم‌هایی که کم‌ترین قیمت امروز آن‌ها بیشتر از قیمت دیروز است:
  (py)<(pmin)
 170. فیلتر سهم‌هایی که بیش‌ترین قیمت امروز آن‌ها کمتر از قیمت دیروز است:
  (py)>(pmax)
 171. فیلتر سهم‌هایی که اولین قیمت امروز آن‌ها بیشتر یا مساوی قیمت دیروز است:
  (pf)>=(py)
 172. فیلتر سهم‌هایی که اولین قیمت امروز آن‌ها کمتر یا مساوی قیمت دیروز است:
  (pf)<=(py)
 173. فیلتر سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله بیشتر یا مساوی قیمت پایانی است:
  (pl)>=(pc)
 174. فیلتر سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله کمتر یا مساوی قیمت پایانی است:
  (pl)<=(pc)
 175. فیلتر سهم‌هایی که تغییر قیمت آخرین معامله بیش از ۱۰۰۰ ریال است:
  (plc)>=1000
 176. فیلتر سهم‌هایی که تغییر قیمت آخرین معامله کمتر از ۵۰ ریال است:
  (plc)<=50
 177. فیلتر سهم‌هایی که تغییر قیمت پایانی بیش از ۱۰۰۰ ریال است:
  (pcc)>=1000
 178. فیلتر سهم‌هایی که تغییر قیمت پایانی کمتر از ۵۰ ریال است:
  (pcc)<=50
 179. فیلتر سهم‌هایی که حجم معاملات‌شان بیشتر از حجم مبنا است:
  (tvol)>(bvol)
 180. فیلتر نمایش معاملات بلوکی:
  (l18)[(l18).length-1]==’2′
 181. فیلتر نمایش معاملات عمده:
  (l18)[(l18).length-1]==’4′
 182. فیلتر شرکت‌های زیان‌ده:
  (eps)<0
 183. فیلتر نمایش حق تقدم‌ها:
  (l18)[(l18).length-1]==’ح’
 184. فیلتر سهم‌هایی که حجم مبنای آن‌ها ۱ است:
  (bvol)==1
 185. فیلتر دیده‌بان بازار فقط گروه خاصی را نمایش دهد (مثال: گروه زراعت – کد گروه‌ها در سایت بورس قابل مشاهده است):
  (cs)==01
 186. فیلتر دیده‌بان بازار فقط سهم‌های پورتفوی شما را نمایش دهد (نماد سهم‌های خود را جایگزین کنید):
  (l18).indexOf(“شستا”)==۰
  (l18).indexOf(“فولاد”)==۰  ||   (l18).indexOf(“شستا”)==۰
 187. فیلتر سهم‌هایی که پایین‌ترین درصد قیمت آخرین معامله و پایانی را دارند:
  (pd1)==(tmin)&&(pc)==(pl)
 188. فیلتر سهم‌هایی که بالاترین درصد قیمت آخرین معامله و پایانی را دارند:
  (pd1)==(tmax)&&(pc)==(pl)
 189. فیلتر شرکت‌های کوچکی که خرید سهامداران حقوقی بیش از ۳۰ درصد حجم معاملات است:
  (z)*(pc)<=5000000000000&&(ct).Sell_N_Volume<=(ct).Buy_N_Volume&&(ct).Buy_N_Volume>=0.3*(tvol)
 190. فیلتر سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله بالاترین قیمت روز است و صف خرید نیستند:
  (pl)==(pmax)&&(pl)!=(tmax)
 191. فیلتر سهم‌هایی قیمت پایانی امروزشان بیشتر از دیروز، سفارش‌های خرید بیش از ۳ برابر سفارش‌های فروش و حجم معاملات بیش از حجم مبنا است:
  (pc)>(py)&&(tvol)>=(bvol)&&((qd1)+(qd2)+(qd3))>(3*((qo1)+(qo2)+(qo3)))
 192. فیلتر سهم‌هایی که سفارش‌های خرید بیش از ۱۰۰ برابر سفارش‌های فروش است:
  ((qd1)+(qd2)+(qd3))>(100*((qo1)+(qo2)+(qo3)))
 193. فیلتر سهم‌هایی که پیش‌بینی می‌شود فردا مثبت باشند:
  (tno)>50&&(tvol)>(bvol)&&(bvol)<=7000000&&(plp)>=(pcp)+1.5&&(eps)>0
 194. فیلتر سهم‌هایی که چندین روز منفی بوده‌اند و در حال برگشت روند از منفی به مثبت هستند:
  ((pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2)&&(pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4)&&(plp)<=1&&(tno)>10&&(pf)>(pmin)&&(pf)>(py)) || ((pf)<(py)&&(plp)<1&&(tno)>10&&(pl)>(py)) || ((pl)>1.01*(pf)&&(tno)>10&&(pf)>1.01*(py)&&(pl)!=(tmax)) || ((pl)>1.02*(pf)&&(tno)>10&&(pl)!=(tmax)) || ((pf)<1.01*(pmin)&&(plp)<=1&&(tno)>10&&(pl)>1.02*(pmin))
 195. فیلتر سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله ۱۰ درصد کمتر از قیمت ۲۱ روز پیش است:
  [ih][21].PClosing<(pl)-((pl)*0.1)
 196. فیلتر سهم‌هایی که حداقل ۳ روز اخیر صف فروش بوده‌اند:
  (py)>(pf)&&(pmin)==(pmax)&&(pmin)==(pl)&&[ih][0].PriceYesterday>[ih][0].PriceFirst&&[ih][0].PriceMin==[ih][0].PriceMax&&[ih][0].PriceMin==[ih][0].PDrCotVal&&[ih][1].PriceYesterday>[ih][1].PriceFirst&&[ih][1].PriceMin==[ih][1].PriceMax&&[ih][1].PriceMin==[ih][1].PDrCotVal
 197. فیلتر سهم‌هایی که حداقل ۳ روز اخیر صف خرید بوده‌اند:
  (py)<(pf)&&(pmin)==(pmax)&&(pmin)==(pl)&&[ih][0].PriceYesterday<[ih][0].PriceFirst&&[ih][0].PriceMin==[ih][0].PriceMax&&[ih][0].PriceMin==[ih][0].PDrCotVal&&[ih][1].PriceYesterday<[ih][1].PriceFirst&&[ih][1].PriceMin==[ih][1].PriceMax&&[ih][1].PriceMin==[ih][1].PDrCotVal
 198. فیلتر سهم‌هایی که حداقل روز قبل صف خرید بوده است:
  [ih][0].PDrCotVal==Math.floor([ih][1].PClosing*1.05)
 199. فیلتر سهم‌هایی که درصد قیمت آخرین معامله بین مثبت ۲ تا ۴ است:
  (plp)<=4&&(plp)>=2
 200. فیلتر سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله بیش از ۴ درصد بیشتر از روز قبل است:
  (plp)>(([ih][0].PDrCotVal-(pl))/[ih][0].PDrCotVal>.4)
 201. فیلتر سهم‌هایی که نسبت به ۲ ماه قبل، ۵۰ درصد افت داشته‌اند:
  (([ih][59].PriceMax-(pl))/[ih][59].PriceMax>.50)
 202. فیلتر سهم‌هایی که قیمت اولین معامله بزرگتر و یا یا مساوی پایین‌ترین قیمت است:
  (pf)>=(pmin)
 203. فیلتر سهم‌هایی که قیمت اولین معامله کوچکتر و یا مساوی بالاترین قیمت است:
  (pf)<=(pmax)
 204. فیلتر سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز بیشتر از پایین‌ترین قیمت امروز است:
  (py)>(pmin)
 205. فیلتر سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز کمتر از بالاترین قیمت امروز است:
  (py)<(pmax)
 206. فیلتر سهم‌هایی که قیمت اولین معامله بیشتر از قیمت آخرین معامله است:
  (pf)>(pl)
 207. فیلتر سهم‌هایی که قیمت اولین معامله کمتر از قیمت آخرین معامله است:
  (pf)<(pl)
 208. فیلتر سهم‌هایی که قیمت اولین معامله بیشتر از قیمت پایانی است:
  (pf)>(pc)
 209. فیلتر سهم‌هایی که قیمت اولین معامله کمتر از قیمت پایانی است:
  (pf)<(pc)
 210. فیلتر سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت بیشتر از قیمت پایانی است:
  (pmin)>(pc)
 211. فیلتر سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت با قیمت پایانی برابر است:
  (pmin)==(pc)
 212. فیلتر سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت بزرگتر و یا مساوی قیمت پایانی است:
  (pmin)>=(pc)
 213. فیلتر سهم‌هایی که بالاترین قیمت با پایین‌ترین قیمت برابر است:
  (pmin)==(pmax)
 214. فیلتر سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله کمتر از بالاترین قیمت است:
  (pl)<(pmax)
 215. فیلتر سهم‌هایی که قیمت پایانی کمتر از بالاترین قیمت است:
  (pc)<(pmax)
 216. فیلتر سهم‌هایی که قیمت پایانی با بالاترین قیمت برابر است:
  (pc)==(pmax)
 217. فیلتر سهم‌هایی که بالاترین قیمت کمتر از قیمت پایانی است:
  (pmax)<(pc)
 218. فیلتر سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز بیشتر از اولین، کم‌ترین و بیش‌ترین قیمت امروز است:
  (py)>(pf)&&(py)>(pmin)&&(py)>(pmax)
 219. فیلتر سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز بیشتر از قیمت آخرین معامله و کمتر از اولین و کم‌ترین قیمت امروز است:
  (py)>(pl)&&(py)<(pf)&&(py)<(pmin)
 220. فیلتر سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز کمتر بالاترین قیمت، قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی امروز است:
  (py)<(pmax)&&(py)<(pl)&&(py)<(pc)
 221. فیلتر سهم‌هایی که قیمت اولین معامله بیشتر از کم‌ترین، بیش‌ترین و قیمت آخرین معامله است:
  (pf)>(pmin)&&(pf)>(pmax)&&(pf)>(pl)
 222. فیلتر سهم‌هایی که قیمت اولین معامله بیشتر از قیمت پایانی و کمتر از بالاترین قیمت است:
  (pf)>(pc)&&(pf)<(pmax)
 223. فیلتر سهم‌هایی که قیمت اولین معامله کمتر از قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی است:
  (pf)<(pl)&&(pf)<(pc)
 224. فیلتر سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت کمتر از قیمت آخرین معامله و پایانی و بالاترین قیمت بیشتر از قیمت آخرین معامله است:
  (pmin)<(pl)&&(pmin)<(pc)&&(pmax)>(pl)
 225. فیلتر سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز بیشتر از قیمت پایانی دیروز است:
  (pc)>[ih][0].PClosing
 226. فیلتر سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز با قیمت پایانی برابر است:
  (pc)==[ih][0].PClosing
 227. فیلتر سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز بیشتر از قیمت پایانی ۲ روز قبل است:
  (pc)>[ih][1].PClosing
 228. فیلتر سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز بیشتر از قیمت پایانی ۲ روز قبل است:
  [ih][0].PClosing>[ih][1].PClosing
 229. فیلتر سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت پایانی دیروز است:
  (pc)<[ih][0].PClosing
 230. فیلتر سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت پایانی ۲ روز قبل است:
  (pc)<[ih][1].PClosing
 231. فیلتر سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز کمتر از قیمت پایانی ۲ روز قبل است:
  [ih][0].PClosing<[ih][1].PClosing
 232. فیلتر سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز بیشتر از قیمت آخرین معامله دیروز است:
  (pc)>[ih][0].PDrCotVal
 233. فیلتر سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز با قیمت آخرین معامله دیروز برابر است:
  (pc)==[ih][0].PDrCotVal
 234. فیلتر سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز بیشتر از قیمت آخرین معامله ۲ روز قبل است:
  (pc)>[ih][1].PDrCotVal
 235. فیلتر سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز بیشتر از قیمت آخرین معامله ۲ روز قبل است:
  [ih][0].PClosing>[ih][1].PDrCotVal
 236. فیلتر سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت آخرین معامله ۲ روز قبل است:
  (pc)<[ih][1].PDrCotVal
 237. فیلتر سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز کمتر از قیمت آخرین معامله ۲ روز قبل است:
  [ih][0].PClosing<[ih][1].PDrCotVal
 238. فیلتر سهم‌هایی که حجم معاملات امروز بیشتر از حجم معاملات دیروز است:
  (tvol)>[ih][0].QTotTran5J
 239. فیلتر سهم‌هایی که حجم معاملات امروز بیشتر از حجم معاملات ۲ روز قبل است:
  (tvol)>[ih][1].QTotTran5J
 240. فیلتر سهم‌هایی که حجم معاملات دیروز بیشتر از حجم معاملات ۲ روز قبل است:
  [ih][0].QTotTran5J>[ih][1].QTotTran5J
 241. فیلتر سهم‌هایی که حجم معاملات امروز کمتر از حجم معاملات ۲ روز قبل است:
  (tvol)<[ih][1].QTotTran5J
 242. فیلتر سهم‌هایی که حجم معاملات دیروز کمتر از حجم معاملات ۲ روز قبل است:
  [ih][0].QTotTran5J<[ih][1].QTotTran5J
 243. فیلتر سهم‌هایی که تعداد معاملات دیروز بیشتر از ۱۰۰۰ است:
  [ih][0].ZTotTran>1000
 244. فیلتر سهم‌هایی که تعداد معاملات امروز بیشتر از دیروز است:
  (tno)>[ih][0].ZTotTran
 245. فیلتر سهم‌هایی که تعداد معاملات امروز بیشتر از ۲ روز قبل است:
  (tno)>[ih][1].ZTotTran
 246. فیلتر سهم‌هایی که تعداد معاملات دیروز بیشتر از ۲ روز قبل است:
  [ih][0].ZTotTran>[ih][1].ZTotTran
 247. فیلتر سهم‌هایی که تعداد معاملات دیروز کمتر از ۱۰۰ است:
  [ih][0].ZTotTran<100
 248. فیلتر سهم‌هایی که تعداد معاملات امروز کمتر از ۲ روز قبل است:
  (tno)<[ih][1].ZTotTran
 249. فیلتر سهم‌هایی که تعداد معاملات دیروز کمتر از ۲ روز قبل است:
  [ih][0].ZTotTran<[ih][1].ZTotTran
 250. فیلتر سهم‌هایی که ارزش معاملات امروز بیشتر از دیروز است:
  (tval)>[ih][0].QTotCap
 251. فیلتر سهم‌هایی که ارزش معاملات دیروز بیشتر از ۲ روز قبل است:
  [ih][0].QTotCap>[ih][1].QTotCap
 252. فیلتر سهم‌هایی که ارزش معاملات امروز کمتر از دیروز است:
  (tval)<[ih][0].QTotCap
 253. فیلتر سهم‌هایی که ارزش معاملات دیروز کمتر از ۲ روز قبل است:
  [ih][0].QTotCap<[ih][1].QTotCap
 254. فیلتر سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت امروز بیشتر از پایین‌ترین قیمت دیروز است:
  (pmin)>[ih][0].PriceMin
 255. فیلتر سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت امروز با پایین‌ترین قیمت دیروز برابر است:
  (pmin)==[ih][0].PriceMin
 256. فیلتر سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت دیروز بیشتر از پایین‌ترین قیمت ۲ روز قبل است:
  [ih][0].PriceMin>[ih][1].PriceMin
 257. فیلتر سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت امروز کمتر از پایین‌ترین قیمت دیروز است:
  (pmin)<[ih][0].PriceMin
 258. فیلتر سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت دیروز کمتر از پایین‌ترین قیمت ۲ روز قبل است:
  [ih][0].PriceMin<[ih][1].PriceMin
 259. فیلتر سهم‌هایی که بالاترین قیمت امروز بیشتر از بالاترین قیمت دیروز است:
  (pmax)>[ih][0].PriceMax
 260. فیلتر سهم‌هایی که بالاترین قیمت امروز با بالاترین قیمت دیروز برابر است:
  (pmax)==[ih][0].PriceMax
 261. فیلتر سهم‌هایی که بالاترین قیمت دیروز بیشتر از بالاترین قیمت ۲ روز قبل است:
  [ih][0].PriceMax>[ih][1].PriceMax
 262. فیلتر سهم‌هایی که بالاترین قیمت امروز کمتر از بالاترین قیمت دیروز است:
  (pmax)<[ih][0].PriceMax
 263. فیلتر سهم‌هایی که بالاترین قیمت دیروز کمتر از بالاترین قیمت ۲ روز قبل است:
  [ih][0].PriceMax<[ih][1].PriceMax
 264. فیلتر سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله امروز بیشتر از قیمت آخرین معامله دیروز است:
  (pl)>[ih][0].PDrCotVal
 265. فیلتر سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله امروز با قیمت آخرین معامله دیروز برابر است:
  (pl)==[ih][0].PDrCotVal
 266. فیلتر سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله دیروز بیشتر از قیمت آخرین معامله ۲ روز قبل است:
  [ih][0].PDrCotVal>[ih][1].PDrCotVal
 267. فیلتر سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله امروز کمتر از قیمت آخرین معامله دیروز است:
  (pl)<[ih][0].PDrCotVal
 268. فیلتر سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله دیروز کمتر از قیمت آخرین معامله ۲ روز قبل است:
  [ih][0].PDrCotVal<[ih][1].PDrCotVal
 269. فیلتر سهم‌هایی که قیمت اولین معامله امروز بیشتر از قیمت اولین معامله دیروز است:
  (pf)>[ih][0].PriceFirst
 270. فیلتر سهم‌هایی که قیمت اولین معامله امروز با قیمت اولین معامله دیروز برابر است:
  (pf)==[ih][0].PriceFirst
 271. فیلتر سهم‌هایی که قیمت اولین معامله دیروز بیشتر از قیمت اولین معامله ۲ روز قبل است:
  [ih][0].PriceFirst>[ih][1].PriceFirst
 272. فیلتر سهم‌هایی که قیمت اولین معامله امروز کمتر از قیمت اولین معامله دیروز است:
  (pf)<[ih][0].PriceFirst
 273. فیلتر سهم‌هایی که قیمت اولین معامله دیروز کمتر از قیمت اولین معامله ۲ روز قبل است:
  [ih][0].PriceFirst<[ih][1].PriceFirst
 274. فیلتر افزایش ارزش معاملات بیش از میانگین ۳ ماه گذشته:
  (tval)>[is1]
 275. فیلتر افزایش ارزش معاملات بیش از میانگین ۱۲ ماه گذشته:
  (tval)>[is2]
 276. فیلتر کاهش ارزش معاملات زیر میانگین ۳ ماه گذشته:
  (tval)<[is1]
 277. فیلتر کاهش ارزش معاملات زیر میانگین ۱۲ ماه گذشته:
  (tval)<[is2]
 278. فیلتر سهم‌هایی که میانگین ارزش معاملا‌ت ۳ ماه گذشته بیش از ۵ میلیارد تومان است:
  [is1]>50000000000
 279. فیلتر سهم‌هایی که میانگین ارزش معاملا‌ت ۱۲ ماه گذشته بیش از ۵ میلیارد تومان است:
  [is2]>50000000000
 280. فیلتر سهم‌هایی که میانگین ارزش معاملا‌ت ۳ ماه گذشته زیر ۵ میلیارد تومان است:
  [is1]<50000000000
 281. فیلتر سهم‌هایی که میانگین ارزش معاملا‌ت ۱۲ ماه گذشته زیر ۵ میلیارد تومان است:
  [is2]<50000000000
 282. فیلتر افزایش حجم معاملات بیش از میانگین ۱۲ ماه گذشته:
  (tvol)>[is6]
 283. فیلتر افزایش حجم معاملات بیش از ۲ برابر میانگین ۱۲ ماه گذشته:
  (tvol)>2*[is6]
 284. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته بیش از ۵ میلیون است:
  [is5]>50000000
 285. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته بیش از ۵ میلیون است:
  [is6]>50000000
 286. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته زیر ۲۰۰ هزار است:
  [is5]<200000
 287. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته زیر ۲۰۰ هزار است:
  [is6]<200000
 288. فیلتر افزایش تعداد معاملات بیش از میانگین ۳ ماه گذشته:
  (tno)>[is9]
 289. فیلتر افزایش تعداد معاملات بیش از میانگین ۱۲ ماه گذشته:
  (tno)>[is10]
 290. فیلتر کاهش تعداد معاملات زیر میانگین ۳ ماه گذشته:
  (tno)<[is9]
 291. فیلتر کاهش تعداد معاملات زیر میانگین ۱۲ ماه گذشته:
  (tno)<[is10]
 292. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد معاملات ۳ ماه گذشته بیش از ۵۰۰۰ باشد:
  [is9]>5000
 293. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد معاملات ۱۲ ماه گذشته بیش از ۲۰۰۰ باشد:
  [is10]>2000
 294. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد معاملات ۳ ماه گذشته زیر ۱۰۰۰ باشد:
  [is9]<1000
 295. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد معاملات ۱۲ ماه گذشته زیر ۳۰۰۰ باشد:
  [is10]<3000
 296. فیلتر سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته بیش از ۳۰ روز منفی داشته‌اند:
  [is18]>30
 297. فیلتر سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته زیر ۲۰ روز منفی داشته‌اند:
  [is18]<20
 298. فیلتر سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته بیش از ۱۰۰ روز منفی داشته‌اند:
  [is19]>100
 299. فیلتر سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته زیر ۸۰ روز منفی داشته‌اند:
  [is19]<80
 300. فیلتر سهم‌هایی که در روزهای منفی ۳ ماه گذشته بیش از ۵۰ درصد منفی داشته‌اند:
  [is20]>50
 301. فیلتر سهم‌هایی که در روزهای منفی ۳ ماه گذشته زیر ۳۰ درصد منفی داشته‌اند:
  [is20]<30
 302. فیلتر سهم‌هایی که در روزهای منفی ۱۲ ماه گذشته بیش از ۴۰ درصد منفی داشته‌اند:
  [is21]>40
 303. فیلتر سهم‌هایی که در روزهای منفی ۱۲ ماه گذشته زیر ۳۵ درصد منفی داشته‌اند:
  [is21]<35
 304. فیلتر سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته بیش از ۳۰ روز مثبت داشته‌اند:
  [is26]>30
 305. فیلتر سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته زیر ۲۵ روز مثبت داشته‌اند:
  [is26]<25
 306. فیلتر سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته بیش از ۱۰۰ روز مثبت داشته‌اند:
  [is27]>100
 307. فیلتر سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته زیر ۸۰ روز مثبت داشته‌اند:
  [is27]<80
 308. فیلتر سهم‌هایی که در روزهای مثبت ۳ ماه گذشته بیش از ۵۰ درصد مثبت داشته‌اند:
  [is28]>50
 309. فیلتر سهم‌هایی که در روزهای مثبت ۳ ماه گذشته زیر ۳۰ درصد مثبت داشته‌اند:
  [is28]<30
 310. فیلتر سهم‌هایی که در روزهای مثبت ۱۲ ماه گذشته بیش از ۵۵ درصد مثبت داشته‌اند:
  [is29]>55
 311. فیلتر سهم‌هایی که در روزهای مثبت ۱۲ ماه گذشته زیر ۵۰ درصد مثبت داشته‌اند:
  [is29]<50
 312. فیلتر سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین حجم خرید حقیقی‌ها بیش از ۱۰ میلیون است:
  [is50]>10000000
 313. فیلتر سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین حجم خرید حقیقی‌ها زیر ۱ میلیون است:
  [is50]<1000000
 314. فیلتر سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین حجم خرید حقیقی‌ها بیش از ۱۰ میلیون است:
  [is51]>10000000
 315. فیلتر سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین حجم خرید حقیقی‌ها زیر ۱ میلیون است:
  [is51]<1000000
 316. فیلتر سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین حجم خرید حقوقی‌ها بیش از ۸ میلیون است:
  [is54]>8000000
 317. فیلتر سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین حجم خرید حقوقی‌ها زیر ۱۰۰ هزار است:
  [is54]<100000
 318. فیلتر سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین حجم خرید حقوقی‌ها بیش از ۸ میلیون است:
  [is55]>8000000
 319. فیلتر سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین حجم خرید حقوقی‌ها زیر ۱۰۰ هزار است:
  [is55]<100000
 320. فیلتر سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقیقی بیش از ۲۰۰۰ است:
  [is58]>2000
 321. فیلتر سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقیقی زیر ۳۰۰ است:
  [is58]<300
 322. فیلتر سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقیقی بیش از ۱۰۰۰ است:
  [is59]>1000
 323. فیلتر سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقیقی زیر ۲۰۰ است:
  [is59]<200
 324. فیلتر سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقوقی بیش از ۱۰ است:
  [is62]>10
 325. فیلتر سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقوقی زیر ۱ است:
  [is62]<1
 326. فیلتر سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقوقی بیش از ۸ است:
  [is63]>8
 327. فیلتر سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقوقی زیر ۱ است:
  [is63]<1
 328. فیلتر سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین تعداد خریداران بیش از ۱۰۰۰ است:
  [is66]>1000
 329. فیلتر سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین تعداد خریداران زیر ۲۵۰ است:
  [is66]<250
 330. فیلتر سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین تعداد خریداران بیش از ۱۰۰۰ است:
  [is67]>1000
 331. فیلتر سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین تعداد خریداران زیر ۲۰۰ است:
  [is67]<200
 332. فیلتر سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین حجم فروش حقیقی‌ها بیش از ۱۰ میلیون است:
  [is70]>10000000
 333. فیلتر سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین حجم فروش حقیقی‌ها زیر ۱ میلیون است:
  [is70]<1000000
 334. فیلتر سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین حجم فروش حقیقی‌ها بیش از ۱۰ میلیون است:
  [is71]>10000000
 335. فیلتر سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین حجم فروش حقیقی‌ها زیر ۱ میلیون است:
  [is71]<1000000
 336. فیلتر سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین حجم فروش حقوقی‌ها بیش از ۸ میلیون است:
  [is74]>8000000
 337. فیلتر سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین حجم فروش حقوقی‌ها زیر ۱۰۰ هزار است:
  [is74]<100000
 338. فیلتر سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین حجم فروش حقوقی‌ها بیش از ۸ میلیون است:
  [is75]>8000000
 339. فیلتر سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین حجم فروش حقوقی‌ها زیر ۱۰۰ هزار است:
  [is75]<100000
 340. فیلتر سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقیقی بیش از ۲۰۰۰ است:
  [is78]>2000
 341. فیلتر سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقیقی زیر ۳۰۰ است:
  [is78]<300
 342. فیلتر سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقیقی بیش از ۱۰۰۰ است:
  [is79]>1000
 343. فیلتر سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقیقی زیر ۲۰۰ است:
  [is79]<200
 344. فیلتر سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقوقی بیش از ۱۰ است:
  [is82]>10
 345. فیلتر سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقوقی زیر ۱ است:
  [is82]<1
 346. فیلتر سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقوقی بیش از ۸ است:
  [is83]>8
 347. فیلتر سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقوقی زیر ۱ است:
  [is83]<1
 348. فیلتر سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان بیش از ۱۰۰۰ است:
  [is86]>1000
 349. فیلتر سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان زیر ۲۵۰ است:
  [is86]<250
 350. فیلتر سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان بیش از ۱۰۰۰ است:
  [is87]>1000
 351. فیلتر سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان زیر ۲۰۰ است:
  [is87]<200
 352. فیلتر کاهش حجم معاملات زیر میانگین حجم ۳ ماه گذشته:
  (tvol)<[is5]
 353. فیلتر کاهش حجم معاملات زیر میانگین حجم ۱۲ ماه گذشته:
  (tvol)<[is6]
 354. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_I_Volume>[is6]
 355. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_N_Volume>[is6]
 356. فیلتر سهم‌هایی که حجم فروش حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_I_Volume>[is6]
 357. فیلتر سهم‌هایی که حجم فروش حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_N_Volume>[is6]
 358. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_I_Volume<[is5]
 359. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_N_Volume<[is5]
 360. فیلتر سهم‌هایی که حجم فروش حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_I_Volume<[is5]
 361. فیلتر سهم‌هایی که حجم فروش حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_N_Volume<[is5]
 362. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_I_Volume<[is6]
 363. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_N_Volume<[is6]
 364. فیلتر سهم‌هایی که حجم فروش حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_I_Volume<[is6]
 365. فیلتر سهم‌هایی که حجم فروش حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_N_Volume<[is6]
 366. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_I_Volume>[is50]
 367. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_I_Volume<[is50]
 368. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_I_Volume>[is51]
 369. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_I_Volume<[is51]
 370. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_I_Volume>[is70]
 371. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_I_Volume<[is70]
 372. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_I_Volume>[is71]
 373. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_I_Volume<[is71]
 374. فیلتر سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_I_Volume>[is70]
 375. فیلتر سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_I_Volume<[is70]
 376. فیلتر سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_I_Volume>[is71]
 377. فیلتر سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_I_Volume<[is71]
 378. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  [is50]>[is70]
 379. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  [is50]<[is70]
 380. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is51]>[is71]
 381. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is51]<[is71]
 382. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is50]>[is51]
 383. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is50]<[is51]
 384. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is50]>[is71]
 385. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is50]<[is71]
 386. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is70]>[is71]
 387. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is70]<[is71]
 388. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_N_Volume>[is54]
 389. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_N_Volume<[is54]
 390. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_N_Volume>[is55]
 391. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_N_Volume<[is55]
 392. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_N_Volume>[is74]
 393. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_N_Volume<[is74]
 394. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_N_Volume>[is75]
 395. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_N_Volume<[is75]
 396. فیلتر سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_N_Volume>[is74]
 397. فیلتر سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_N_Volume<[is74]
 398. فیلتر سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_N_Volume>[is75]
 399. فیلتر سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_N_Volume<[is75]
 400. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  [is54]>[is74]
 401. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  [is54]<[is74]
 402. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is55]>[is75]
 403. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is55]<[is75]
 404. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is54]>[is55]
 405. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is54]<[is55]
 406. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is54]>[is75]
 407. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is54]<[is75]
 408. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is74]>[is75]
 409. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is74]<[is75]
 410. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_I_Volume>[is54]
 411. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_I_Volume<[is54]
 412. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_I_Volume>[is55]
 413. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_I_Volume<[is55]
 414. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_I_Volume>[is74]
 415. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_I_Volume<[is74]
 416. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_I_Volume>[is75]
 417. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_I_Volume<[is75]
 418. فیلتر سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_I_Volume>[is74]
 419. فیلتر سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_I_Volume<[is74]
 420. فیلتر سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_I_Volume>[is75]
 421. فیلتر سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_I_Volume<[is75]
 422. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  [is50]>[is74]
 423. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  [is50]<[is74]
 424. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is50]>[is75]
 425. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is50]<[is75]
 426. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is51]>[is75]
 427. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is51]<[is75]
 428. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  [is50]>[is54]
 429. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  [is50]<[is54]
 430. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is50]>[is55]
 431. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is50]<[is55]
 432. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is51]>[is55]
 433. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is51]<[is55]
 434. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  [is70]>[is74]
 435. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:
  [is70]<[is74]
 436. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is70]>[is75]
 437. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is70]<[is75]
 438. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is71]>[is75]
 439. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is71]<[is75]
 440. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در ۳ ماه گذشته است:
  [is50]>[is5]
 441. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در ۳ ماه گذشته است:
  [is50]<[is5]
 442. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is51]>[is6]
 443. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is51]<[is6]
 444. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is50]>[is6]
 445. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is50]<[is6]
 446. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در ۳ ماه گذشته است:
  [is70]>[is5]
 447. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در ۳ ماه گذشته است:
  [is70]<[is5]
 448. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is71]>[is6]
 449. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is71]<[is6]
 450. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is70]>[is6]
 451. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is70]<[is6]
 452. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountI>[is58]
 453. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountI<[is58]
 454. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountI>[is59]
 455. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountI<[is59]
 456. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountI>[is78]
 457. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountI<[is78]
 458. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountI>[is79]
 459. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountI<[is79]
 460. فیلتر سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_CountI>[is78]
 461. فیلتر سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_CountI<[is78]
 462. فیلتر سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_CountI>[is79]
 463. فیلتر سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_CountI<[is79]
 464. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountN>[is62]
 465. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountN<[is62]
 466. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountN>[is63]
 467. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountN<[is63]
 468. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountN>[is82]
 469. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountN<[is82]
 470. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountN>[is83]
 471. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountN<[is83]
 472. فیلتر سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_CountN>[is82]
 473. فیلتر سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_CountN<[is82]
 474. فیلتر سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_CountN>[is83]
 475. فیلتر سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_CountN<[is83]
 476. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountI>[is66]
 477. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountI<[is66]
 478. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountI>[is67]
 479. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountI<[is67]
 480. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountI>[is86]
 481. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountI<[is86]
 482. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountI>[is87]
 483. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountI<[is87]
 484. فیلتر سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_CountI>[is86]
 485. فیلتر سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_CountI<[is86]
 486. فیلتر سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_CountI>[is87]
 487. فیلتر سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_CountI<[is87]
 488. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountN>[is66]
 489. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountN<[is66]
 490. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountN>[is67]
 491. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountN<[is67]
 492. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountN>[is86]
 493. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountN<[is86]
 494. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountN>[is87]
 495. فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Buy_CountN<[is87]
 496. فیلتر سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_CountN>[is86]
 497. فیلتر سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_CountN<[is86]
 498. فیلتر سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_CountN>[is87]
 499. فیلتر سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:
  (ct).Sell_CountN<[is87]
 500. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته است:
  [is58]>[is78]
 501. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته است:
  [is58]<[is78]
 502. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is59]>[is79]
 503. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is59]<[is79]
 504. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is58]<[is79]
 505. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is58]<[is79]
 506. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is58]>[is59]
 507. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is58]<[is59]
 508. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is78]>[is79]
 509. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is78]<[is79]
 510. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۳ ماه گذشته است:
  [is62]>[is82]
 511. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۳ ماه گذشته است:
  [is62]<[is82]
 512. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is63]>[is83]
 513. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is63]<[is83]
 514. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is62]>[is83]
 515. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is62]<[is83]
 516. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is62]>[is63]
 517. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is62]<[is63]
 518. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is82]>[is83]
 519. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is82]<[is83]
 520. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:
  [is58]>[is86]
 521. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:
  [is58]<[is86]
 522. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is59]>[is87]
 523. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is59]<[is87]
 524. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is58]>[is87]
 525. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is58]<[is87]
 526. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۳ ماه گذشته است:
  [is58]>[is66]
 527. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۳ ماه گذشته است:
  [is58]<[is66]
 528. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is58]>[is67]
 529. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد کل تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is58]<[is67]
 530. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is59]>[is67]
 531. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد کل تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is59]<[is67]
 532. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:
  [is78]>[is86]
 533. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:
  [is78]<[is86]
 534. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is78]>[is87]
 535. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is78]<[is87]
 536. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is79]>[is87]
 537. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is79]<[is87]
 538. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:
  [is62]>[is86]
 539. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:
  [is62]<[is86]
 540. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is63]>[is87]
 541. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is63]<[is87]
 542. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is62]>[is87]
 543. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is62]<[is87]
 544. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۳ ماه گذشته است:
  [is62]>[is66]
 545. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۳ ماه گذشته است:
  [is62]<[is66]
 546. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is62]>[is67]
 547. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد کل تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is62]<[is67]
 548. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is63]>[is67]
 549. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد کل تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is63]<[is67]
 550. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:
  [is82]>[is86]
 551. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:
  [is82]<[is86]
 552. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is82]>[is87]
 553. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is82]<[is87]
 554. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is83]>[is87]
 555. فیلتر سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:
  [is83]<[is87]
 556. فیلتر سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته است:
  ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>([is50]/[is58])
 557. فیلتر سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته است:
  ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<([is50]/[is58])
 558. فیلتر سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>([is51]/[is59])
 559. فیلتر سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<([is51]/[is59])
 560. فیلتر سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته است:
  ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>([is70]/[is78])
 561. فیلتر سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته است:
  ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<([is70]/[is78])
 562. فیلتر سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>([is71]/[is79])
 563. فیلتر سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<([is71]/[is79])
 564. فیلتر سهم‌هایی که میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  ([is50]/[is58])>([is51]/[is59])
 565. فیلتر سهم‌هایی که میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  ([is50]/[is58])<([is51]/[is59])
 566. فیلتر سهم‌هایی که میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته است:
  ([is50]/[is58])>([is70]/[is78])
 567. فیلتر سهم‌هایی که میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته است:
  ([is50]/[is58])<([is70]/[is78])
 568. فیلتر سهم‌هایی که میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  ([is50]/[is58])>([is71]/[is79])
 569. فیلتر سهم‌هایی که میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  ([is50]/[is58])<([is71]/[is79])
 570. فیلتر سهم‌هایی که میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  ([is51]/[is59])>([is71]/[is79])
 571. فیلتر سهم‌هایی که میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  ([is51]/[is59])<([is71]/[is79])
 572. فیلتر سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته است:
  ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)>([is70]/[is78])
 573. فیلتر سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته است:
  ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)<([is70]/[is78])
 574. فیلتر سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)>([is71]/[is79])
 575. فیلتر سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)<([is71]/[is79])
 576. فیلتر سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته است:
  ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)>([is50]/[is58])
 577. فیلتر سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته است:
  ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)<([is50]/[is58])
 578. فیلتر سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)>([is51]/[is59])
 579. فیلتر سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)<([is51]/[is59])
 580. فیلتر سهم‌هایی که میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  ([is70]/[is78])>([is71]/[is79])
 581. فیلتر سهم‌هایی که میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:
  ([is70]/[is78])<([is71]/[is79])
 582. فیلتر سهم‌هایی که حجم معاملات‌شان کمتر از حجم مبنا است:
  (tvol)<(bvol)
 583. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم ماه بیشتر از حجم مبنا است:
  (bvol)<(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)
 584. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم ماه کمتر از حجم مبنا است:
  (bvol)>(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)
 585. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته بیشتر از حجم مبنا است:
  (bvol)<[is5]
 586. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته کمتر از حجم مبنا است:
  (bvol)>[is5]
 587. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته بیشتر از حجم مبنا است:
  (bvol)<[is6]
 588. فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته کمتر از حجم مبنا است:
  (bvol)>[is6]
 589. فیلتر سهم‌هایی که در کف قیمتی هستند:
  true==function()
  {
  var min=(pmin)
  for(i=0;i<22;i++)
  {
  if([ih][i].PriceMin < min)
  min=[ih][i].PriceMin
  }
  if ((Math.round(((pl)-min)/min *100)) <1)
  return true;
  else
  return false;
  }()
 590. فیلتر سهم‌هایی که حجم معاملات نسبت به روزهای قبل افزایش یافته است:
  true==function()
  {
  var tv6=function(){
  var vol1=[ih][0].QTotTran5J;
  var n;
  for(n=1;n<5;n++)
  vol1=vol1+[ih][n].QTotTran5J;
  return vol1;
  }
  var tv14=function(){
  var vol2=[ih][6].QTotTran5J;
  var m;
  for(m=7;m<14;m++)
  vol2=vol2+[ih][m].QTotTran5J;
  return vol2;
  }
  var minv14=function(){
  var min=[ih][0].QTotTran5J;
  var a;
  for(a=1;a<14;a++)
  {
  if(min>[ih][a].QTotTran5J)
  min=[ih][a].QTotTran5J;
  }
  return min;
  }
  var maxp52=function(){
  var max1=[ih][0].PriceMax;
  var b;
  for(b=1;b<52;b++)
  {
  if(max1<[ih][b].PriceMax)
  max1=[ih][b].PriceMax;
  }
  return max1;
  };
  if( tv6() > tv14() &&
  (pc)<0.9*maxp52()&&
  minv14()>0)
  {
  return true;
  }
  else
  {
  return false;
  }
  }()
 591. فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم ماه است:
  true==function()
  {
  var ave_month=function(){
  var sum=0;
  var ipos;
  for(i=0;i<22;i++)
  {
  sum=sum+[ih][i].QTotTran5J
  }
  ave=sum/22
  return ave;
  };
  if((ct).Buy_I_Volume > ave_month())
  {
  return true;
  }
  else
  {
  return false;
  }
  }()
 592. فیلتر سهم‌هایی که بیش از ۲۰ میلیارد تومان ورود پول حقوقی دارد و حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه است:
  var x=(ct).Buy_N_Volume
  var y= (ct).Buy_CountN
  var z =(ct).Sell_N_Volume
  var t= (ct).Sell_CountN
  x>z
  t>y
  x/y>z/t
  &&
  (x-z)*(pc)>200000000000
 593. فیلتر سهم‌هایی که حجم معاملات ۲ برابر میانگین حجم ماه است:
  true==function(){
  var i
  var sum30=0
  var avg30
  for(i=0;i<30;i++){ sum30=sum30+ [ih][i].QTotTran5J } avg30=Math.round(sum30/30) if ((tvol)>2*avg30 && (tvol)!=0 ) return(1)
  }()
 594. فیلتر شرکت‌های کوچکی که در چند روز اخیر با حجم بالایی معامله می‌شوند و استوکاستیک آن‌ها کف است:
  true==function(){
  // Calculate the Min Price of Month
  var MinPriceOfMonth=function()
  {
  var minimum=[ih][0].PriceMin;
  var n;
  for(n=1; n<29; n++) if(minimum>[ih][n].PriceMin)
  minimum=[ih][n].PriceMin;
  return minimum;
  };
  // Calculation Volume of 3 days
  var VolumeOf3Days=function()
  {
  var V3D=[ih][0].QTotTran5J;
  var n;
  for(n=1; n<2; n++)
  V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
  return V3D;
  };
  // Calculation Volume of 14 days
  var VolumeOf14Days=function()
  {
  var V14D=[ih][0].QTotTran5J;
  var n;
  for(n=1; n<13; n++)
  V3D=(V14D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
  return V14D;
  };
  // Calculation Stochastic
  var Stochastic=function()
  {
  var HighestHigh=0;
  var LowestLow=0;
  var x;
  var Stoch=0;
  for (x = 0; x <14; x++) { if ([ih][x].PriceMax > HighestHigh)
  {
  HighestHigh=[ih][x].PriceMax;
  }
  if ([ih][x].PriceMin > LowestLow)
  {
  LowesLow=[ih][x].PriceMin;
  }
  }
  Stoch = 100*((pc)-LowesLow)/(HighestHigh-LowesLow);
  return Stoch;
  };
  if(
  // Price
  (((pl)-MinPriceOfMonth())/MinPriceOfMonth()*100)<4 // Volume && VolumeOf3Days() >= VolumeOf14Days()
  // Stoch
  && Stochastic()<=20 // tno && (tno)>20
  // bvol
  && (bvol)<=100000)
  {
  return true;
  }
  else
  {
  return false;
  }
  }()
 595. فیلتر سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله کم‌ترین قیمت ۲۱ روز اخیر است:
  true==function(){var MinPrice=function(){var min=[ih][0].PriceMin;
  var ipos;
  for(ipos=0;ipos<21;ipos++) if(min>[ih][ipos].PriceMin)
  min=[ih][ipos].PriceMin;
  return min;
  };
  if((pl)<MinPrice())
  {
  return true;
  }
  else
  {
  return false;
  }
  }()
 596. فیلتر سهم‌هایی که مجموع حجم معاملات‌ در ۳ روز اخیر بیشتر از ۳۰ میلیون است:
  true==function()
  {
  var i;
  var a=0;
  for(i=0;i<=2;i++) { a=a+[ih].QTotTran5J; } if(a>10000000)
  {
  return true;
  }
  else
  {
  return false;
  }
  }()
 597. فیلتر سهم‌هایی که در ۶ روز اخیر، کم‌ترین قیمت‌ از قیمت آخرین معامله‌ی امروز کمتر است:
  var a=0
  var i=0
  true==function()
  {
  for (i=0;i<=5;i++)
  {
  if((pl)<=[ih].PriceMin)
  {
  a++
  }
  }
  if (a==6)
  {
  return true;
  }
  else
  {
  return false;
  }
  }()
 598. فیلتر سهم‌هایی که بالای میانگین متحرک ۱۴ روزه قرار دارند:
  true==function()
  {
  var PriceN=function(){
  var price=[ih][0].PClosing ;
  var D=14 ;
  var N=D-1 ;
  var n ;
  for(n=1;n<=N;n++) price=[ih][n].PClosing + price ; if(n=N) { price = price /(n+1) ; } return price ; }; if((pl) > PriceN())
  {
  return true;
  }
  else
  {
  return false;
  }
  }()
 599. فیلتر سهم‌هایی که پس از اصلاح چند روزه، با حجم بالایی معامله شده‌اند:
  true==function()
  {
  var MaxPriceOfMonth=function()
  {var maximum=[ih][0].PriceMax; var n;
  for(n=1; n<29; n++)if(maximum<[ih][n].PriceMax) maximum=[ih][n].PriceMax; return maximum;
  };
  var IncrementalVolume=function()
  { var V3D=[ih][1].QTotTran5J; var n;
  for(n=1; n<4; n++) V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2; if ([ih][0].QTotTran5J>=3*V3D)
  {return 1;
  }
  };
  if(IncrementalVolume()==1 && (tvol)>= (bvol) && ((MaxPriceOfMonth()-(pl))/MaxPriceOfMonth()*100)>=6 && ((MaxPriceOfMonth()-(pl))/MaxPriceOfMonth()*100)<=12 && (py)<=[ih][1].PriceYesterday)
  {
  return true;
  }
  else
  {
  return false;
  }
  }()
 600. فیلتر MFI (سهم‌هایی که MFI بالای ۸۰ و یا زیر ۵۰ دارند):
  true==function(){
  var i=0
  var monyflow
  var monyflow2
  var pmonyflow=0
  var nmonyflow=0
  var mfi
  //
  for(i=0;i<14;i++) { monyflow =[ih].QTotTran5J* ([ih].PClosing + [ih].PriceMax + [ih].PriceMin) / 3 monyflow2 = [ih][i+1].QTotTran5J * ([ih][i+1].PClosing+ [ih][i+1].PriceMax + [ih][i+1].PriceMin) / 3 if ( monyflow > monyflow2 ) pmonyflow = pmonyflow + monyflow
  if ( monyflow < monyflow2 ) nmonyflow = nmonyflow + monyflow
  }
  mfi = 100 – ( 100 / (1+ (pmonyflow / nmonyflow)))
  //
  if ((tvol)!=0 && mfi<=50 && [is9]>80 ) return (1)
  }()
 601. فیلتر RSI (سهم‌هایی که RSI بالای ۸۰ و یا زیر ۲۰ دارند):
  true==function()
  {
  var CalculateRSI =function(period){
  var len=20;
  for (var i = 0; i < len ; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday; if (change> 0) {
  gain=change;
  rec.loss=0;
  }
  else
  {
  rec.gain=0;
  rec.loss=-change;
  }
  }
  // Calculate first “average gain” and “average loss”
  var gainSum=0;
  var lossSum=0;
  for (var i = 0; i < period; i++) {
  var rec=[ih][len-1-i];
  gainSum += rec.gain;
  lossSum += rec.loss;
  }
  var averageGain=gainSum /period;
  var averageLoss=lossSum / period;
  // Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values
  for (var i = period + 1; i < len; i++) {
  var rec=[ih][len-1-i];
  averageGain=(averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period;
  averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period;
  rec.averageGain=averageGain;
  rec.averageLoss=averageLoss;
  }
  // Calculate RSI
  var RS = 0; // Relative strength
  var RSIndex = 0; // Relative strength index
  for (var i = period + 1; i < len; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss; RSIndex = 100 – 100 / (1 + RS); rec.rsi=RSIndex; } }; if(typeof [ih][0].rsi==”undefined”) CalculateRSI(14); if( [ih][0].rsi>80 || [ih][0].rsi<20)
  return true;
  else
  return false;
  }()

 

 

بازدیدها: 85

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.